EL-SYKLER TIL DITT FIRMA

-

ET GRØNT VALG

Pratisk - miljøvennlig - behagelig

Leasing

– Gunstig månedsleie og ikke kapitalbindende
– Miljøskapende med helsemessige fordeler for egne ansatte
– Ingen parkeringskostnader
– Syklene er forsikret og registrert i leieperioden
– Syklene leveres ferdig montert og klare til bruk
– Høy kvalitet på motor, batteri og slitedeler
– Momsfradrag ved leasing av elsykkel.
Les mer om Momfradrag på Lovdata nettsider

Leasing

– Gunstig månedsleie og ikke kapitalbindende
– Miljøskapende med helsemessige fordeler for egne ansatte
– Ingen parkeringskostnader
– Syklene er forsikret og registrert i leieperioden
– Syklene leveres ferdig montert og klare til bruk
– Høy kvalitet på motor, batteri og slitedeler
– Momsfradrag ved leasing av elsykkel.
Les mer om Momfradrag på Lovdata nettsider

Leasing

– Gunstig månedsleie og ikke kapitalbindende
– Miljøskapende med helsemessige fordeler for egne ansatte
– Ingen parkeringskostnader
– Syklene er forsikret og registrert i leieperioden
– Syklene leveres ferdig montert og klare til bruk
– Høy kvalitet på motor, batteri og slitedeler
– Momsfradrag ved leasing av elsykkel.
Les mer om Momfradrag på Lovdata nettsider